Căn hộ Vista Verde Quận 2: Giỏ hàng 88 căn Vista Verde giá tốt nhất, ngày tháng 3 / 2021 . LH 0919991266 Trần Thiềm
Can ho vista verde ban can ho vista verde cho thue can ho vista verde cho thuê căn hộ vista verde
1 2 3 4

Danh Sách Các Căn Hộ Vista Verde Bán và Cho Thuê

Giỏ hàng 88 căn Vista Verde giá tốt nhất, ngày tháng 3 / 2021 . LH 0919991266 Trần Thiềm1.    CĂN 1 PN VISTA VERDE                                                                            

T1      52m2 | full nội thất | 2,900 tỷ | View cầu Phú Mỹ                                                                                   

T1      52m2 | full nội thất | 3,100 tỷ |   View Feliz                                                                                  

T1      60m2 | full nội thất | 3,200 tỷ |   View Feliz                                                                                  

T1      60m2 | full nội thất | 3,200 tỷ |   View Feliz                                                                                  

T1      52m2 | full nội thất | 3,100 tỷ |   View Cầu Phú Mỹ                                                                                

T1      60m2 | full nội thất | 3,250 tỷ |   View Feliz                                                                                  

T1      60m2 | full nội thất | 3,250 tỷ |   View Feliz                                                                                  

T1      55m2 | full nội thất | 3,100 tỷ | View Cầu Phú Mỹ                                                                                  

T2      54m2 | full nội thất | 3,100 tỷ |   Nội khu / hồ bơi                                                                                    

Orchid  63m2 | full nội thất | 3,200 tỷ | Nội khu / hồ bơi                                                                                   

Orchid  63m2 | full nội thất | 3,300 tỷ | Nội khu / hồ bơi                                                                                   

Orchid  63m2 | full nội thất | 3,400 tỷ | Nội khu / hồ bơi    

SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm                                                                      

2.    CẬP NHẬT CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VISTA VERDE ĐANG BÁN                                                                                                                         

T1      82m2 | Full nội thất | 4,350 tỷ | View Feliz                                                                                   

Orchid 88m2 | Full nội thất | 4,500 tỷ | Nội khu / hồ bơi                                                                                   

T2      98m2 | Full nội thất | 4,850 tỷ |  Hồ bơi / feliz                                                                                         

L        90m2 | Full nội thất | 4,700 tỷ |  Nội khu / Chéo sông                                                                                       

T1      90m2 | Full nội thất | 4,900 tỷ | Cầu Phú Mỹ                                                                                 

T1      90m2 | Full nội thất | 4,800 tỷ |  Cầu Phú Mỹ                                                                               

T2      92m2 |          Thô    | 4,600 tỷ |    Hồ bơi / feliz                                                                                         

L        93m2 | Hoàn thiện | 4,600 tỷ |    Hồ bơi / feliz                                                                                         

L        93m2 | Full nội thất | 4,600 tỷ |  Hồ bơi / feliz                                                                                         

L        93m2 | Full nội thất | 4,650 tỷ |  Hồ bơi / feliz                                                                                         

Orchid  97m2 | Full nội thất | 4,950 tỷ | Cầu Phú Mỹ

SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm                                                                                

3.    CẬP NHẬT CĂN HỘ DUPLEX 2 PHÒNG NGỦ VISTA VERDE ĐANG BÁN                   

T1   *  74m2  * Full nội thất   * 4,300 tỷ                                                                                      

T1   * 100m2   * Full nội thất  * 4,700 tỷ   *  View Cầu Phú Mỹ                                                                                

T1   * 96m2   *   Full nội thất  * 4,800 tỷ   *  View Feliz / nội khu                                                                                       

T1   * 110m2  * Full nội thất   * 6,200 tỷ   *  View Cầu Phú Mỹ                                                                                

T1   * 130m2  *  Full nội thất  * 7,000 tỷ   *  Cầu Phú Mỹ                                                                                         

                                                                                                                                 

T2   * 130m2   *  Full nội thất   * 6,900 tỷ   *   View Cầu Phú Mỹ                                                                                       

T2   * 89m2     *    Thô              * 4,800 tỷ   *  View Cầu Phú Mỹ                                                                                       

T2   * 130m2   *     Thô              * 5,900 tỷ   *   View Cầu Phú Mỹ                                                                                      

T2   *  96m2     *    Full nội thất *  5,400 tỷ   * View Feliz / hồ bơi                                                                                      

T2   * 108m2    *   Full nội thất  *  5,700 tỷ   * View Feliz / hồ bơi                                                                                      

L        *96m2           * Full nội thất      *5,100 tỷ   *  View Nội khu     

SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm                                                                      

4.    CẬP NHẬT CĂN 3 PHÒNG NGỦ VERDE ĐANG BÁN                                                                                                             

T1 *   120m2 *  NT dính tường * 6,050 tỷ   *   View Cầu Phú Mỹ                                                                                       

T1 *   120m2  *  full nội thất *  6,350 tỷ   *   View Cầu Phú Mỹ                                                                                

Orchid *  137m2 * full nội thất * 7,800 tỷ * View Sông SG                                                                                       

Orchid  *  135m2 * hoàn thiện   * 7,500 tỷ *   View Sông SG                                                                                    

Orchid   * 137m2  * full nội thất * 6,900 tỷ  *   View Sông SG                                                                                 

Lotus * 135m2 * NT dính tườn *  7,200 tỷ *  View Hồ bơi                                                                                        

Lotus * 135m2 *    hoàn thiện  *  7,300 tỷ *  View Hồ bơi                             

T2      * 106m2 *    Full nội thất  * 5,700 tỷ * View Cầu Phú Mỹ

SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm

 

5.    CẬP NHẬT CĂN DUPLEX 3 PHÒNG NGỦ VISTA VERDE                                                                     

T1    *   76m2           *   Full nội thất   * 4,300 tỷ   *  BC Đông nam                                                                                    

T1    *   182m2         *   Full nội thất    * 9,000 tỷ  *  View Feliz / nội khu                                                                                         

T2     *  182m2         *       Thô             * 7,900 tỷ  *  View Feliz / hồ bơi                                                                                         

T2     *   182m2         *     NT cơ bản    * 8,700 tỷ  *  Cầu Phú Mỹ                                                                                       

Lotus * 162m2 *    Thô                * 7,500 tỷ   * Sông SG / feliz                                                                                   

Lotus * 162m2 *    Full nội thất   * 8,500 tỷ  * Sông SG / feliz             

SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm                                                            

6.    CẬP NHẬT CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ VISTA VERDE

Lotus * 218m2  *  Full nội thất  * 12,300 tỷ * View Sông SG                                                     

Lotus * 218m2 *   Full nội thất * 12,500 tỷ * View Sông SG                                                     

Lotus   * 162m2 *  Full nội thất  * 9,300 tỷ   * View Hồ bơi                

Orchid *      204m2 * NTCB     * 10,600 tỷ * View Sông SG                                                                                   

Orchid *      204m2 *      Full nội thất  * 15,500 tỷ * View Sông SG   

Orchid *      204m2 *      Full nội thất  * 17,000 tỷ * View Sông SG   

Orchid *      204m2 *      Full nội thất  * 13,600 tỷ * View Sông SG   

Orchid *      204m2 *      Full nội thất  * 12,500 tỷ * View Sông SG   

Orchid *      204m2 *      Full nội thất  * 12,500 tỷ * View Sông SG   

Lotus  *       302m2  *     Thô * 18,000 tỷ * View Hồ bơi ( DUPLEX 5PN)         

 SĐT : 093 266 1266 hoặc 091 999 1266  Mr. Trần Thiềm